Cymorthfeydd Cynghori

Advice SurgeriesMae pobl yn cysylltu â mi i rannu eu barn ynghylch polisïau’r llywodraeth, materion sydd yn y newyddion a’r hyn y maen nhw'n dymuno i’r blaid Lafur ei wneud yn eu cylch.

Mae pobl hefyd yn cysylltu i drafod eu pryderon am swyddi, budd-daliadau, tai, mewnfudo, ymddygiad gwrthgymdeithasol, glendid y strydoedd, ysgolion a llawer iawn mwy.

Er mwyn gwneud fy ngorau i helpu, rwyf yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd ym mhob rhan o’r etholaeth.